Templomunkról

 

Az egri reformátusok első temploma 1930-ban készült el, neobarokk stílusban melyet egy évtizedig közösen használtak istentiszteleteik megtartására az evangélikusokkal és unitáriusokkal.

 

A templom szépen illeszkedik az egri barokk épületek sorába, egyike hazánk legszebb református templomainak.  

 

 

 

Az oromfalára helyezett relief az egyházközség régi pecsétnyomójának emblémáit (szív, hor-gony, kereszt) jeleníti meg. A torony a két harang mellett mechanikus óraszerkezetnek is helyet ad. A 2 manuálos orgonát a Rieger cég készítette. 

 

A két karzatos 400 ülőhelyes templom padozata, Úrasztala és szószéke helybeli mesterek munkája. A templomot használó, egykor szórványként számontartott egri gyülekezet napjainkban az egervölgyi református egyházmegye legnagyobb eklézsiája.

TOVÁBBI FÉNYKÉPEK