Archívum

500 év „békesség-óhajtó" magyar verseiből válogatva, többek között Janus Pannonius, Balassi, Berzsenyi, Arany, Petőfi, Ady, Babits, József Attila, Reményik, Weöres, Pilinszky, Csorba Győző versén, versein keresztül kortársakig, Tallián Marianne és Lázár Balázs színművészek előadásában. Az est folyamán részlet hangzik el Mozart A-dúr hegedűversenyéből Tallián Marianne játékában.

A versekben 500 évet ível át a békevágy, a háború, a szenvedés, a hányattatások, a megaláztatások ellenpontjaként s e békevágy kimondva- kimondatlanul összekapcsolódik a költők Istenkeresésével, hitével. 

Eleink békevágya, érzelmileg és értelmileg nem különbözik a miénktől. Érezték és érezzük, tudták és tudjuk, hogy a béke a lét, az alkotás, az értékteremtő munka és az örömszerzés feltétele. De az is kihallik a sorokból, hogy ezért küzdeni kell. Cselekedni érte. A társadalmi, de az egyéni belső békéért is.

 

Az estben a versek szinte válaszolnak egymásra, továbbgondolják egymást a nő-férfi, feleség-férj, anya-apa keretjátékában, hogy a sok kihívást rejtő XXI. század elején, az alkotók a maguk művészi eszközeivel tegyenek hitet a békesség, a magyar költészet és az egyetemes emberi értékek mellett. 

 

AZ EST VIDEÓFELVÉTELE ITT TEKINTHETŐ MEG.