Alapítványok

KÁLVIN HÁZ ALAPÍTVÁNY

Az egyházközségnek visszaadott természetben Eger, Markhot Ferenc út 2. szám alatti műemléképület felújítása, átalakítása, állagmegóvása, az Országos Műemlékfelügyelőség és az Egri Önkormányzat Építési Irodájának szakmai irányítása és ellenőrzése mellett. Az épületben megrendezésre kerülő missziói, diakóniai-karitatív, hitoktatási, kulturális, ökomenikus, theológiai-tudományos programok financiális támogatása. Nemzetközi egyházi kapcsolatok építése és erősítése.

 

Az alapítvány további céljai:

 

  • az egyházközségi tulajdonban lévő ingatlanok felújításának és megőrzésének támogatása
  • egyházi rendezvények (konferenciák, ünnepségek stb.) szervezése
  • egyházi és egyéb kiadványok megjelentetése
  • gyermekek hitoktatásának biztosítása
  • a hitélet elősegítése és javítása szempontjából fontos technikai berendezések beszerzése, vásárlása, azok állagának, működőképességének megóvása
  • az alapítvány bármilyen karitatív cél megvalósításához támogatást kíván nyújtani, amely cél a vallással és a hitélettel összeegyeztethető, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek, időskorúak szenvedélybetegek támogatása, hitükben történő megerősítése révén
  • a határon túli magyarság hitéletén keresztül való összefogása, támogatása, a magyaroroszági nemzeti és etnikai kisebbségek segítése, az ifjúsági és felnőtt sport támogatása
  • az alapítvány célja továbbá szolgálni minden egyéb kulturális, művészeti, gyermek-, és ifjúságvédelmi, valamint tudományos célkitűzés megvalósítását.